Το netdiet.gr γεννήθηκε για να εξυπηρετεί διαδικτυακά. Οι συνεδρίες δια ζώσης μας περιορίζουν γεωγραφικά, ενώ ο στόχος μας είναι η Πανελλαδική κάλυψη στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.